AMSTERDAM - Voorlichting over seksualiteit en homoseksualiteit moet verplicht worden op alle scholen.

Dat wil D66, zo laat Kamerlid Boris van der Ham weten in een vraaggesprek met NU.nl. Hij wil dit in de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs laten opnemen.

Hiermee worden ook bijzondere scholen met grote bezwaren tegen homoseksualiteit, zoals islamitische en orthodox-christelijke scholen, verplicht hun leerlingen voorlichting te geven over seks, en respect voor diversiteit daarin.

"Momenteel is dit punt zeer summier in de kerndoelen vastgelegd. Hierdoor zien veel scholen ruimte om eronder uit te komen", stelt Van der Ham.

Hij stelt dat voorlichting over homoseksualiteit essentieel is om intolerantie tegen homo's en lesbiennes tegen te gaan. "Ook helpt het homoseksuele jongeren zich gerespecteerd te voelen", aldus de D66'er.

Homofobie

''Een te grote groep jongeren krijgen vaak van huis uit een homofobische moraal mee. Hoewel in steden dat meer voorkomt bij allochtone gezinnen, zijn er op het platteland ook bij autochtone gezinnen nog veel vooroordelen. Scholen moeten dat beeld corrigeren."

Van der Ham merkt op dat niet alleen religieuze scholen zich van seksuele voorlichting onttrekken. "Openbare scholen beginnen er soms niet aan, omdat ze bang zijn voor agressieve reacties van leerlingen."

Meisjes

Van der Ham wijst erop dat voorlichting over tolerantie en seks niet alleen van belang is voor homo's en lebiennes. ''Ook respect van jongens voor de seksuele zelfstandigheid van meisjes is van belang.''

De D66’er wil dat de onderwijsinspectie er zorg voor draagt dat de kerndoelen worden nageleefd. Als scholen weigeren seksuele voorlichting te geven moet de geldkraan worden dichtgedraaid.

Grondwet

Van der Ham spreekt tegen dat scholen zich kunnen beroepen op Artikel 23 van de Grondwet, waarmee de vrijheid van godsdienstonderwijs is geregeld.

"De scholen zijn vrij in de vorm van de lessen, maar de kerndoelen moeten wel worden gehaald. "

Van der Ham zal donderdag zijn voorstel voorleggen tijdens een debat over dit onderwerp.