DEN HAAG - Het CDA noemt het ''tamelijk waarschijnlijk'' dat met de bezuinigingstaak van 35 miljard euro de komende jaren de sociale zekerheid niet buiten schot blijft.

Daarbij zei Tweede Kamerlid Eddy van Hijum te denken aan hervormingen van de WW en regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals bijstand en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.


Van Hijum deed woensdag zijn uitspraken bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken na vragen van VVD-Kamerlid Stef Blok. De CDA'er benadrukte wel eerst de uitkomst te willen afwachten van het onderzoek van de ambtenaren die in opdracht van het kabinet op twintig beleidsterreinen alle bezuingingsmogelijkheden doorspitten.

Bakker

Wat betreft de WW zou Van Hijum graag willen aanhaken bij het oude advies van de commissie-Bakker. Deze adviseerde het kabinet vorig jaar om de werkloosheidsuitkering te beperken tot één jaar.

Nu kunnen werknemers nog maximaal voor 38 maanden WW-rechten opbouwen. Werkgevers zouden bovendien een personeelslid dat ze kwijt willen, eerst een half jaar in dienst moeten houden om hem te helpen bij het vinden van een andere baan.

Verantwoordelijkheid

Het CDA-Kamerlid wil vooral werkgevers meer verantwoordelijkheid geven om werkloosheid te voorkomen. Coalitiegenoot PvdA heeft eerder ook al voorgesteld werkgevers en vakbonden samen verantwoordelijk te maken voor het eerste jaar WW.

Vragen van de VVD en D66 in hoeverre de regeringspartijen willen bezuinigingen op de WW, hielden CDA en PvdA af.

Verbeteringen

Het gaat volgens Van Hijum allereerst om een verbetering van regelingen. Zo pleitte hij er ook voor om te kijken naar samenvoeging van diverse regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Hij wees erop dat mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking nu in verschillende regelingen vallen, terwijl ze vaak dezelfde problemen hebben.

Bijstand

Het gaat volgens de CDA'er onder meer om de bijstand, Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en sociale werkplaatsen. Eerder al pleitten coalitiegenoot PvdA en oppositiepartij VVD voor samenvoeging van deze regelingen.

Dat betekent in principe een Kamermeerderheid, maar het CDA en de PvdA zijn het bijvoorbeeld niet eens met de wijze waarop de VVD wil bezuinigen op de uitkeringen.

Donner

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zei vorige maand ook dat het beter en goedkoper is om hulp aan gehandicapten op het gebied van scholing, werk en zorg samen te voegen.

Daarbij wees hij erop dat het kabinet de ambtenaren in de zoektocht naar bezuinigingen ''nadrukkelijk'' heeft gevraagd de samenhang tussen de regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te onderzoeken.