DEN HAAG - Het kan nog maanden duren voordat de Eerste Kamer beslist over invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Dat zegt Tineke Slagter-Roukema (SP), voorzitter van de commissie volksgezondheid van de Eerste Kamer. Woensdag laat de senaat zich door twintig deskundigen bijpraten over het patiëntendossier.

De senaat wil meer te weten komen over de betrouwbaarheid van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, de beveiliging van de toegang van patiënten tot het dossier en de moeilijkheden met ingewikkelde ict die zich kunnen voordoen.

Medische fouten

Ook willen de senatoren weten hoe minister Ab Klink (Volksgezondheid) erbij komt dat het dossier veel medische fouten en onnodige sterfgevallen in ziekenhuizen gaat vermijden, zegt Slagter-Roukema.

Het Rathenau Instituut heeft voor de Eerste Kamer de mening van Nederlandse bevolking over het EPD in kaart gebracht door groepsgesprekken te organiseren. De weerslag van deze sessies biedt het instituut woensdag aan de senaat aan.

Vragen

Na de bijeenkomst van woensdag gaat de Eerste Kamer opnieuw vragen voorleggen aan minister Ab Klink (Volksgezondheid).

Toen de Tweede Kamer in februari instemde met invoering van het EPD, ging de minister er vanuit dat het dossier in het voorjaar van 2010 ingevoerd kon worden.

Inzage

De Tweede Kamer dwong af dat patiënten inzage in hun eigen dossier kunnen krijgen. Vorige maand meldde de minister dat dit niet zoals gepland voor het eind van dit jaar geregeld kan worden.

Het eerste kwartaal van 2010 is ook niet erg geschikt om de DigiD waarmee de patient toegang krijgt, verder te ontwikkelen.

Dat zou te veel ingrijpen op de bestaande DigiD die veel mensen dan gebruiken om hun belastingformulier in te vullen.

Dossier

Huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen kunnen met het dossier informatie over patiënten en hun medicijnengebruik raadplegen via een beveiligd computersysteem. Bijna 6500 zorgaanbieders zullen worden aangesloten op dit systeem.

Eind dit jaar hadden dat er negenhonderd moeten zijn, maar dat wordt niet gehaald omdat ict-leveranciers meer tijd nodig hebben om hun systemen aan te passen.