DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag afgesproken in januari een hoorzitting te houden over het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen. Ook moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over maatregelen om onder meer mensen met zware beroepen te ontzien.

Pas hierna gaat de Kamer het kabinetsplan behandelen.

Zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks en D66 stemden in met deze aangepaste procedure. D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya had een verzoek voor de hoorzitting ingediend.

Duidelijkheid

Haar SP-collega Paul Ulenbelt vroeg duidelijkheid voor mensen die vroeg begonnen zijn met werken en een zwaar beroep hebben in het plan om de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

De regeringspartijen gingen daarmee akkoord. De Kamer vraagt minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) nog voor de kerst met een uitwerking te komen van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen op een gezonde manier weten door te werken.

Doorrekening

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zei echter te betwijfelen of deze plannen, zoals de oppositie wenst, binnen enkele weken aangeleverd kunnen worden met doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

De oppositiepartijen hadden daarom gevraagd, omdat het CPB kritisch is over regelingen voor mensen die vroeg begonnen zijn met werken en die zware beroepen hebben.

Ontevredenheid

Tot grote ontevredenheid van de oppositie hebben regeringspartijen bovendien, vooruitlopend op de informatie die het kabinet nog moet aanleveren, al de behandelingsdatum van het AOW-plan vastgelegd voor de tweede helft van januari om de vaart erin te houden.

Volgens Omtzigt kan de behandeling altijd nog worden uitgesteld als dan blijkt dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over het kabinetsplan.