DEN HAAG - De luxelegbatterij wordt toch niet per 2017 verboden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van het CDA om pluimveebedrijven die hebben geïnvesteerd in deze kooien, tot 2021 de tijd te geven hun investeringen terug te verdienen.

De gewone legbatterij is vanaf 2012 verboden in Europa. Ook de wat luxere versie wilde de Kamer eerder nog vanaf 2017 verbieden, omdat dit systeem niet voldoet aan de eisen voor dierenwelzijn.

De ChristenUnie was er eerder voor om de zogeheten verrijkte kooi vanaf 2017 te verbieden, maar kwam daar dinsdag op terug, omdat ''voorlopers niet zouden moeten worden afgestraft'', aldus Ernst Cramer.

Schade

In Nederland hebben ongeveer dertig bedrijven al geïnvesteerd in dit systeem. Onderzoekers becijferden dat zij zeker 7,4 miljoen euro schade zouden lijden als het verbod al in 2017 zou ingaan.

Het is de bedoeling dat kippen vanaf 2021 alleen nog in groepen, in koloniehuisvesting, worden gehouden. De dieren hebben daarin meer ruimte en dat is comfortabeler dan de legbatterij of de verijkte kooi.