DEN HAAG - De PvdA wil dat er een cao-politie komt die controleert of werkgevers de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naleven.

Ook de boetes voor overtreding daarvan, zoals onder de cao-lonen betalen of een onveilige werksituatie, moeten flink omhoog.

Dat zal PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman woensdag inbrengen tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 2010.

Spekman bevestigde dinsdag een bericht daarover in de Telegraaf. Hij vindt dat de huidige arbeidsinspectie er niet aan toekomt om ook de naleving van de cao te controleren. Een aparte cao-politie kan uitkomst bieden en samenwerken met de inspectie.

Uitzendbranche

Die moet overigens wel uitgebreid worden met zeker honderd man, vindt de PvdA'er, want de huidige 264 medewerkers kunnen de taken niet goed uitvoeren.

De uitzendbranche heeft al een cao-politie. Het initiatief verdient volgens Spekman navolging, vooral in sectoren voor de schoonmaak en tuinbouw. Daar wordt volgens hem nog flink gesjoemeld, zodat werknemers te weinig betaald krijgen of in slechte omstandigheden hun werk moeten doen.

De boetes die bedrijven opgelegd krijgen, zijn wat de PvdA betreft, veel te laag. Het boetebedrag wordt opgebouwd aan de hand van formules maar daar is het aspect economisch gewin nu niet in meegeteld. Spekman vindt dat wel noodzakelijk.

Foute concurrenten

Vakbonden en werkgevers zouden zo'n cao-politie moeten instellen, maar volgens Spekman houden de werkgevers dat tot nu toe tegen. Hij vindt dat vreemd, omdat eerlijke werkgevers benadeeld worden ten opzichte van foute concurrenten. Die hebben lagere (loon-)kosten.

''Werkgeversorganisaties moeten toch zeker voor de eerlijke bedrijven opkomen'', aldus Spekman. Als de sociale partners er niet uit komen, wil hij dat de overheid het voortouw neemt in de controle van de cao's. ''De tijd van de lieve vrede is voorbij.''