AMSTERDAM - Om de CO2-uitstoot verregaand te beperken is volgens GroenLinks een 'revolutie' nodig op het gebied van energiebesparing.

Dat valt te lezen in hun Klimaatbegroting 2010, die dinsdag door Tweede Kamerlid Kees Vendrik wordt gepresenteerd. Hierin worden voorstellen gedaan om de CO2-uitstoot tussen 1990 en 2020 met 40 procent te verminderen.

De partij wil dat woningcorporaties betrokken worden bij de klimaatplannen van het kabinet. Zij moeten gestimuleerd worden om huizen te isoleren. Ook zouden woningeigenaren fiscaal voordeel moeten krijgen, zodra zij energiebesparende maatregelen treffen in hun huis.

Ook zouden naast nieuwe woningen, ook bestaande woningen aan energienormen moeten voldoen. De overheid moet in de ogen van GroenLinks het goede voorbeeld geven door een 'revolutie' te realiseren in energiebesparing in overheidsgebouwen.

Volgens Vendrik hoeft het ambitieuze klimaatplan, dat is doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), niet ten koste te gaan van de economie.

"Met onze maatregelen geven we een flinke stimulans aan de productie van groene energie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, we creëren daarmee ook een hoop nieuwe banen."

Buitenland

De PBL vreest na de doorrekening van het plan dat bedrijven, gezien de strenge maatregelen die de partij voorstelt, hun heil zoeken in het buitenland. De mondiale CO2-emissies zouden hierdoor zelfs kunnen toenemen.

Het is volgens Vendrik niet de bedoeling de energieintensieve industrie het land uit te jagen. "Het is jammer dat het PBL wegens tijdgebrek niet de ruimte had om naar onze compenserende maatregelen te kijken", stelt hij.

"Dan hadden we kunnen aangeven dat het belasten van deze bedrijven deels weer terugvloeit door subsidies voor innovatie."

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met minister Cramer (Milieu) over de milieubegroting voor 2010.

Ga naar de special over de Klimaattop