DEN HAAG - PvdA en ChristenUnie zijn met oppositiepartij SP kritisch over de manier waarop het kabinet de AOW-partnertoeslag wil afbouwen.

De partijen zijn ervan geschrokken dat gepensioneerden met een niet-werkende partner onder de 55 jaar vanaf 2011 er wel tot 600 euro per maand op achteruit kunnen gaan.

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega wees er maandag op dat de toeslag wordt geschrapt met het idee dat de jongere partner best kan werken.

Maar zij vraagt zich met haar PvdA-collega Roos Vermeij af wat er gebeurt als de jongere partner door ziekte niet kan werken of dat deze bijvoorbeeld mantelzorg verleent aan de gepensioneerde.

Aanpassing

De regeringspartijen zeiden nog te studeren op mogelijke aanpassing van de bezuingingsoperatie, die het kabinet wegens de economische crisis heeft versneld.

De bedoeling is om daartoe deze week tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer voorstellen te doen.

Maar Ortega waarschuwde dat bij verzachting wel weer elders pijnlijke maatregelen genomen moeten worden om afgesproken bezuinigingen te halen. Het CDA, dat de ingreep nog bespreekt, is om deze reden nog terughoudend met zijn kritiek.

Jongere partner

Eerder is al besloten om vanaf 2015 de AOW-toeslag helemaal af te schaffen voor 65-plussers met een jongere partner.

Maar om tegenvallers op de begroting weg te werken met de crisis is besloten de toeslag voor gepensioneerden met een niet-werkende partner jonger dan 55 jaar al eerder af te schaffen. De redenering is dat 55-minners best een baan kunnen zoeken.