DEN HAAG - De ondergang van de DSB Bank speelde maandag opnieuw op in de Tweede Kamer. ''Noord-Holland is buitengewoon getroffen door de DSB-affaire.

Een hulpmotor is voor altijd uitgeschakeld'', zei CDA-verkeerswoordvoerder Ger Koopmans. Hij pleit daarom voor het in het geheel aanleggen van de N23 Westfrisiaweg bij Alkmaar, in plaats van in onderdelen.

Koopmans gaf daarmee de aftrap voor het jaarlijkse MIRT-marathondebat dat dit jaar zelfs is uitgesmeerd over twee maandagen. MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Tientallen verkeersprojecten passeren de revue met nadrukkelijke verzoeken aan de betrokken vier bewindslieden (Verkeer en Waterstaat, VROM en Wonen) om meer geld op te hoesten.

Rijnlandroute

Voorbeelden dit keer zijn de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-West, beide bij Leiden. Volgens het CDA kan de ontbrekende 300 miljoen voor de aanleg van deze nieuwe verbindingen mede betaald worden uit de grondverkoop van het voormalige vliegkamp Valkenburg.

Maar ook de toekomst van Emmen aan de andere kant van het land trok de aandacht. PvdA en CDA willen dat geld bijgepast wordt voor de verplaatsing van het plaatselijke dierenpark naar de rand van het centrum en de bouw van tweehonderd woningen op het vrijkomende terrein.

Er ontbreekt nog 25 miljoen om de plannen snel uit te voeren, en daarmee tegelijk de werkloosheid van nu al 11,2 procent te bestrijden.

Zeesluis

Vragen rezen ook bij de PvdA over de precieze financiering van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De tweede regeringsfractie wil ook duidelijkheid over de diepgang van de sluis.

De door het kabinet voorgenomen bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, werpen ook hier hun schaduw vooruit. De gebruikelijke wensenlijstjes van de Kamerleden ontbreken niet, maar de regeringsfracties CDA en PvdA houden zich in.

''Er liggen geen karrenvrachten geld. We moeten wel nadenken over herschikken'', stelt CDA-fractiewoordvoerder Ger Koopmans. ''Het wordt geen sinterklaasfeest'', aldus Lia Roefs (PvdA).

De VVD dringt er juist bij alle partijen en de vier bewindslieden op aan te bezuinigen op uitgaven en niet op de noodzakelijke investeringen op wegen, spoor en andere infrastructuur, zoals die via het MIRT gebeuren.