DEN HAAG - Volksgezondheid staat voor minister Gerda Verburg (LNV) voorop bij de bestrijding van Q-koorts.

De minister vindt niet dat ze de economische belangen van geitenhouders zwaarder heeft laten wegen bij de aanpak van de ziekte tot nu toe, zei ze zaterdag in het Tros-radioprogramma Kamerbreed.

Ook minister Ab Klink (Volksgezondheid) benadrukt dat Q-koorts een serieus volksgezondheidsprobleem is waarvoor in 2008 voor ruim 3 miljoen euro aan onderzoek is geïnvesteerd.

Onnodig

Beide bewindslieden reageren op berichten dat in Nederland onnodig veel mensen ziek zijn geworden door Q-koorts.

Diverse GGD-artsen en microbiologen stellen dat zondag in het tv-programma Zembla; ze vinden ook dat de belangen van geitenhouders zwaarder hebben gewogen dan de volksgezondheid.

Onderzoek

Klink en Verburg wijzen erop dat er onderzoek nodig is aangezien er nu nog te weinig kennis beschikbaar is over de bacterie die de Q-koorts verspreidt.

Zolang onduidelijk is hoe de bacterie zich verspreidt en wordt overgedragen op mensen heeft het volgens Verburg geen zin om draconische maatregelen te treffen als bijvoorbeeld het ruimen van geiten en melkschapen in gebieden waar de ziekte heerst.

''Als het zou helpen, zou je daartoe besluiten. Maar als je niet weet of je zo de bacterie uitroeit, kun je niet ruimen. En de bacterie is overval verspreid, niet alleen in Noord-Brabant, ook daarbuiten.''

In 2007 kregen 168 mensen de Q-koorts. Een jaar later meldden zich al duizend mensen met Q-koorts en het jaar daarop 2200. Inmiddels zouden elf mensen aan de ziekte zijn overleden.