DEN HAAG - Het kabinet wil in een wet vastleggen dat journalisten hun bronnen mogen beschermen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel waarin het verschoningsrecht voor journalisten, bloggers en andere publicisten wordt geregeld.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie stelt geen absolute bronbescherming voor. Hij vindt dat er inbreuk gemaakt mag worden op dit recht als bijvoorbeeld de nationale veiligheid of een dringend opsporingsbelang in het geding is.

De nieuwe wet zal gelden voor iedereen die zich bezighoudt met professionele berichtgeving. Hirsch Ballin maakt geen onderscheid tussen oude en nieuwe media.

Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel.

Afluisteren

Het kabinet komt met het wetsvoorstel, dat al eerder was aangekondigd, op de dag dat bekend werd dat de commissie die toezicht moet houden op de inlichtingendiensten, de CTIVD, met een oordeel kwam over het afluisteren van een aantal Telegraaf-journalisten.

De CTIVD oordeelde dat minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) de inlichtingendienst AIVD te snel toestemming heeft gegeven de journalisten te gaan afluisteren.

Ter Horst vindt niet dat zij verkeerd heeft gehandeld, maar zegt in de toekomst rekening te zullen houden met het oordeel