DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer is ongelukkig met de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verkoop van Hollandsche Bank-Unie (HBU) door ABN Amro aan Deutsche Bank.

Volgens CDA en VVD worden ''de ergste vermoedens'' bevestigd dat de verliezen door de verkoop een stuk hoger kunnen uitvallen.

''Het geheel ligt ons zwaar op de maag'', zeggen de Kamerleden Frans de Nerée (CDA) en Frans Weekers (VVD) vrijdag. Volgens SP-Kamerlid Ewout Irrgang heeft minister Wouter Bos (Financiën) dinsdag tijdens een debat heel wat uit te leggen.

''Op z'n minst heeft hij de Kamer onvolledig geïnformeerd. Als hij geen sluitend antwoord heeft op de vraag waarom hij dit gedaan heeft, is er een groot probleem.''

Hoger

De Rekenkamer heeft uitgezocht dat het verlies voor de Staat bij de verkoop van HBU en enkele zakelijke kantoren tussen de 160 en 460 miljoen euro hoger kan uitvallen.

ABN Amro is sinds vorig jaar, net als Fortis Bank Nederland, in staatshanden. De twee banken worden samengevoegd. Onder druk van de Europese Commissie moest ABN Amro dan wel afstand doen van HBU en een aantal zakelijke kantoren.

700 miljoen

Bos meldde de Kamer onlangs dat de verkoop 700 miljoen heeft opgeleverd. Omdat de boekwaarde van de onderdelen hoger lag, wordt verlies geleden op de transactie. Een negatief resultaat van 1,12 miljard euro was al bekend.

Volgens de Rekenkamer kan het ook 1,6 miljard worden. Er zijn twee schattingen van de te verwachten verliezen en Bos heeft de meest gunstige aan de Kamer gemeld. De Rekenkamer zegt niet te kunnen beoordelen welke schatting de beste is.

Voorzichtig

Bos zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat hij ''buitengewoon voorzichtig'' is geweest bij de voorspelde financiële gevolgen van de verkoop. In het door hem gebruikte scenario is uitgegaan van dertig jaar lang geen economische groei in ons land.

''Dat is natuurlijk volstrekt irreëel.'' Hij wees erop dat de berekeningen kunnen mee- en tegenvallen. ''Wij hebben een verstandige middenweg gekozen.''

Coalitiegenoot PvdA vindt dat het onderzoek van de Rekenkamer duidelijk maakt dat allerlei alternatieven voor een verkoop aan Deutsche Bank bekeken zijn.