DEN HAAG - Mensen die met pensioen zijn gegaan, moeten meer zeggenschap krijgen in het pensioenfonds dat hun oudedagsvoorziening beheert.

Dat kan bijvoorbeeld door de 65-plussers te laten plaatsnemen in het bestuur van een pensioenfonds, dat nu bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, of een deelnemersraad.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

De minister vindt het onverstandig om het bestuur van een pensioenfonds standaard uit te breiden met vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, omdat te veel belangen in een bestuur de besluitvorming in de weg kan zitten.

Wetsvoorstel

Oppositiepartijen VVD en D66 hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt, waarin staat dat gepensioneerden altijd vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur. VVD-Kamerlid Stef Blok en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya zijn teleurgesteld over de reactie van Donner.

VVD en D66 stellen dat gepensioneerden al in het bestuur van ondernemingspensioenfondsen zitten en dat dit zonder problemen verloopt.

Oneerlijk

Het zou oneerlijk zijn om 65-plussers een stem te onthouden in het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen, zoals ABP (ambtenaren en onderwijs) en Zorg & Welzijn.

Blok: ''Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zit 70 procent van de gepensioneerden. Er is geen enkele objectieve reden waarom ouderen daar niet mee kunnen praten en bij ondernemingsfondsen wel.''

Een Kamermeerderheid had Donner naar aanleiding van het voorstel van VVD en D66 gevraagd de situatie voor te leggen aan vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, ouderen, vrouwen en jongeren.

Sociale partners

Sociale partners, vrouwen- en jongerenorganisaties van VNO-NCW, FNV en CNV verzetten zich tegen het voorstel van VVD en D66. Andere ouderenorganisaties dan de ANBO die bij de vakcentrale FNV is aangesloten, steunen wel het idee van de oppositiepartijen.

Pensioenfondsen hebben door de financiële crisis harde klappen gehad. Zij zagen hun beleggingen flink in waarde dalen. Deelnemers van de fondsen waren vaak niet goed op de hoogte van de risico's die met hun pensioeninleg werden genomen.

Eerder heeft Donner al maatregelen aangekondigd voor steviger intern toezicht, onder meer door een raad van toezicht of door betere samenspraak binnen fondsen.