DEN HAAG - Oppositiepartijen als SP en VVD hebben donderdagavond het CDA onder vuur genomen omdat die partij alsnog instemt met het kabinetsbesluit om de Hertogin Hedwigepolder in Zeeland onder water te zetten.

Onder aanvoering van CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan keerde een meerderheid van de Tweede Kamer zich lange tijd tegen ontpoldering als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde.

Nadat het kabinet begin oktober stelde dat er juridisch en ecologisch geen alternatief is voor ontpolderen, staakte het CDA zijn verzet.

Koppejan verscheen donderdagavond niet bij een spoeddebat over de kwestie, waardoor fractiegenoot Joop Atsma zich voor het gewijzigde standpunt van het CDA moest verantwoorden.

Hij gaf aan dat er met pijn in het hart moet worden geconcludeerd dat er geen alternatief meer is. ''Al het mogelijke is gedaan'', aldus Atsma.

Natuur compenseren

Zowel een commissie onder leiding van Ed Nijpels als een consortium aangevoerd door de Grontmij kwam tot de slotsom dat ontpoldering de beste oplossing is.

Het onder water zetten van de polder moet natuur compenseren die beschadigd raakt door het uitbaggeren van de Westerschelde. Een diepere vaargeul is nodig om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken. Vlaanderen en Nederland maakten daar eind 2005 afspraken over.

Premier Jan Peter Balkenende zei donderdagavond dat het kabinet de negatieve gevoelens in Zeeland over ontpolderen kent. Ook hij benadrukte dat alle mogelijkheden zijn verkend.

''Het is een onvermijdelijke keuze.'' Een groot aantal Zeeuwen bevolkte donderdagavond de publieke tribune in de Kamer.