DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat zich buigen over de kritiek van de Nationale Ombudsman op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

SP'er Henk van Gerven sprak donderdag van een schokkend rapport, waarover hij zo snel mogelijk wil debatteren met de bewindslieden van Volksgezondheid, minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker.

Van Gerven kreeg steun voor een spoeddebat, dat door tijdsgebrek in de Kamer pas na de kerstvakantie kan plaatsvinden. Volgens PVV'er Fleur Agema veegt de ombudsman de vloer aan met de werkwijze van de inspectie. De VVD noemt het een belangrijk rapport.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat de IGZ bij klachten te weinig luistert naar de patiënten en te veel op informatie van de bekritiseerde zorginstelling leunt.

Tekortkomingen

De inspectie komt in actie bij calamiteiten en structurele tekortkomingen, maar de SP vindt dat ook ernstige individuele klachten in behandeling moeten worden genomen.

Volgens Van Gerven maakt het onderzoek van de ombudsman ook duidelijk dat achter een individueel geval een misstand met een veel bredere reikwijdte schuil kan gaan.

Hij vindt dat de IGZ er personeel bij moet krijgen en zich veel actiever moet opstellen. Dat is nodig omdat het klachtrecht bij zorginstellingen niet voldoet om de ontevreden patiënt tegemoet te kunnen komen