DEN HAAG - Defensie moet op korte termijn inzicht geven in de mate van paraatheid van de krijgsmacht.

Dat willen de PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks en D66, zo bleek woensdag tijdens de behandeling van de begroting van Defensie voor 2010. Het CDA heeft hier nu geen behoefte aan en stelt dat het deels om geheime operationele informatie gaat.

De meeste partijen willen het liefst donderdag deze gegevens al krijgen, omdat die volgens hen belangrijk zijn om de begroting en plannen van Defensie goed te kunnen beoordelen.

Volgende week komt de Rekenkamer ook nog met een rapport over de staat van de krijgsmacht.

Zorgen

De Tweede Kamer heeft al langer zorgen over de gereedstelling van het leger. Dat heeft niet alleen te maken met het tekort aan mensen, maar ook met het materieel.

Veel voertuigen en wapentuig zijn door de missie in Uruzgan flink gesleten en staan lang in onderhoud, onder meer door een tekort aan technici.

Terugtrekking

Onder andere PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink wil in dit verband ook voor maart 2010 weten hoe de terugtrekking van de Task Force Uruzgan gaat lopen.

Ze wil dat Defensie aangeeft hoeveel militairen hiervoor worden ingezet, welk materieel achterblijft, wat wordt doorverkocht en wat terugkomt en in welke staat dat verkeert.

Er moet wat haar betreft ook een plan komen voor de nazorg voor teruggekeerde militairen.

Budget

Het CDA, de VVD en de SGP maken zich zorgen over het dalende budget van Defensie. CDA-Kamerlid Raymond Knops wees erop dat Nederland dat de komende jaren zeker 650 miljoen euro verlaagt.

Dat botst volgens hem met de Nederlandse ambities om de krijgsmacht wereldwijd actief in te zetten. De SGP vindt dat genoeg is bezuinigd en wat de VVD betreft, komt er geld bij.

Marineschip

De Kamer is nog niet duidelijk over het nieuwe marineschip JSS dat bijna 100 miljoen euro duurder wordt. Het CDA laat de eis vallen dat het schip helemaal in Nederland moet worden gebouwd. Maar de partij wil nog wel weten of Defensie over de prijs kan heronderhandelen.

Minister Eimert van Middelkoop en staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) antwoorden donderdag.