DEN HAAG - De Tweede Kamer trekt zich niet veel aan van het verzoek van de Amerikaanse regering om meer militairen naar Afghanistan te sturen.

Een brede meerderheid blijft erbij dat Nederland na 2010 niet verdergaat met een nieuwe missie in de provincie Uruzgan. De huidige missie eindigt in augustus 2010.

De kwestie ligt politiek uiterst gevoelig. De regeringspartijen PvdA en ChristenUnie dienden in september een motie in die uitspreekt dat het kabinet alle militairen uit Uruzgan terugtrekt.

Ze wilden een nadrukkelijk signaal aan het kabinet geven om niet deze richting op te gaan. De SP, VVD, PVV en GroenLinks steunden dit standpunt. De grootste coalitiepartij CDA wil niets uitsluiten en niet vooruitlopen op het kabinetsbesluit.

PvdA

Zowel de PvdA als de ChristenUnie zijn woensdag niet van gedachten veranderd, meldden Kamerleden Martijn van Dam (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Beide partijen willen wel dat het opbouw- en ontwikkelingswerk in Urzugan doorgaat.

De PvdA wil ook nadenken over andere, kleinere taken voor Nederland elders in Afghanistan. Ook de ChristenUnie kan zich een kleinere taak in een veiliger gebied in Afghanistan wel voorstellen.

Zware klus

Van Dam herhaalde dat Nederland eind 2010 zijn zware klus heeft gedaan en dat de kennis en contacten aan anderen kunnen worden overgedragen. ''Als dat niet kan, kun je nooit meer tijdelijke missies doen, aldus Van Dam.

''Dus als Obama nu NAVO-bondgenoten gaat bellen, zou ik zeggen: bel met Spanje, Italië, Frankrijk. Landen die veel te weinig hebben gedaan in Afghanistan.''

Van Dam vindt dat je niet moet sjoemelen met de inzet van militairen. Als je gaat tornen aan afspraken, dan kunnen volgens hem kabinet en NAVO zich hier steeds aan onttrekken.

Teleurgesteld

De SP en GroenLinks zijn teleurgesteld over de visie van Obama. ''Meer gevechtstroepen betekent meer geweld, meer verzet en dus meer burgerslachtoffers, zei SP-Kamerlid Harry van Bommel. Ook Mariko Peters (GroenLinks) meent dat Obama een militair antwoord geeft op een politiek probleem.

Het kabinet neemt binnenkort een besluit over een mogelijke inzet van Nederland. Het kabinet stelde eerder dat een nieuwe missie in de huidige grootte in elk geval niet mogelijk is.