DEN HAAG - De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat er op de kroondomeinen rond paleis Het Loo bij Apeldoorn een proef komt met een jachtvrije zone. Kamerlid Marianne Thieme (PvdD) legde dit verzoek woensdag neer bij minister Gerda Verburg (LNV).

Thieme wil een proef met een jachtvrije zone in het kroondomein met onafhankelijk onderzoek naar het effect ervan.

Het gebied is 10.000 hectare groot en omrasterd en volgens Thieme kan daar worden aangetoond dat er een natuurlijk evenwicht kan worden bereikt zonder te jagen.

Wilde zwijnen

De jacht op wilde zwijnen op de Veluwe zorgde de afgelopen jaren herhaaldelijk voor heftige discussies. In 2008 werden meer dan 3000 zwijnen gedood. Het gebied is officieel maar berekend op ongeveer achthonderd wilde zwijnen.

Dieren die elders voedsel zoeken, veroorzaken schade en overlast in de omgeving en belandden soms op de openbare weg.

Volgens dierenorganisaties biedt de Veluwe echter genoeg leefruimte voor duizenden zwijnen.