DEN HAAG - Het is de Partij voor de Dieren (PvdD) een doorn in het oog dat jaarlijks 19 miljoen euro naar bedrijven gaat die apparatuur aanbrengen in stallen om de lucht te zuiveren.

''Dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat meer dieren binnen kunnen worden gehouden'', betoogt Kamerlid Marianne Thieme.

Zij ziet liever dat er minder mest (met ammoniak) in het milieu belandt doordat er minder dieren worden gehouden.

De Kamer buigt zich woensdag en donderdag over de Landbouwbegroting en tijdens dat debat pleit Thieme voor meer geld voor innovaties om ervoor te zorgen dat Nederlanders minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in hun voedselpakket gebruiken.

Omdat de productie van vlees en zuivel het milieu belast, onder meer doordat er broeikasgassen bij vrijkomen, wil de PvdD dat het kabinet werk maakt van een ''substantiële transitie'' naar plantaardige eiwitten.

CDA-visionair

''Het Planbureau voor de Leefomgeving en andere onderzoeksbureaus geven aan dat het anders moet. En nu is Herman Wijffels, toch een CDA-visionair, ook al vegetariër geworden.''

Thieme voorziet dat Landbouwminister Gerda Verburg binnen drie jaar de oplossingen van de PvdD omarmt om het gebruik van dierlijke eiwitten te verminderen. ''Onze analyse deelt ze al, namelijk dat er iets aan de voedselproductie moet veranderen''.