AMSTERDAM – Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het leren van het Wilhelmus een onderdeel wordt van een inburgeringscursus.

De motie, ingediend door SGP-Kamerlid Cees van der Staaij, vraagt de minister het Wilhelmus op te nemen in de eindtermen van het inburgeringsexamen.

Eerder liet minister van Integratie Eberhard van der Laan al weten ‘sympathiek’ tegenover het voorstel te staan.

Het toevoegen van het Wilhelmus aan de inburgeringstoets heeft volgens Van der Staaij niet als doel dat nieuwe Nederlanders straks alle vijftien coupletten kennen.

Hij vindt het belangrijk dat inburgeraars er ‘iets’ van weten. Een meerderheid van het parlement is dat met hem eens.