DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt op een nog te kiezen tijdstip een spoeddebat over de gastouderopvang. VVD, GroenLinks, CDA en SP willen dat er nog voor het kerstreces wordt gesproken over de nieuwe regels, omdat zowel opvangouders als vraagouders niet zouden weten waar ze aan toe zijn.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) breidde vorige week de lijst uit van diploma's die geldig zijn voor het mogen aanbieden van gastouderopvang. Minder gastouders hoeven daardoor een aanvullende opleiding te volgen.

Bovendien kondigde Dijksma aan het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen te verscherpen. Daarmee wil ze fraude voorkomen.

Overleg

De staatssecretaris heeft de maatregelen genomen na overleg met ouders, gastouders en gastouderbureaus over de nieuwe wet Kinderopvang, die op 1 januari ingaat.

In die gesprekken was haar duidelijk geworden dat er gastouderbureaus zijn die alleen maar uit zijn op gemeenschapsgeld en daarbij de kwaliteit uit het oog verliezen.

Inspectie

Volgens de staatssecretaris is de nieuwe wet erop gericht kinderen te laten opvangen door gekwalificeerde gastouders. De Inspectie zal volgens haar dan ook scherp toezien op de kwaliteit van de opleidingen en ook letten op de deskundigheid van het personeel.