AMSTERDAM - De programmatuur voor het verwerken van de stemmen bij de waterschapsverkiezingen van een jaar geleden blijkt tijdens het tellen te zijn aangepast. Daarbij zijn enkele controles om stemmen ongeldig te verklaren uitgeschakeld.

Dat meldt Webwereld op basis van een verslag (PDF) van de verkiezingen. Hoewel de opkomst met 24 procent erg laag was, liepen allerhande systemen toch vast. Om deze problemen het hoofd te bieden werd extra rekenkracht ingezet.

Toen dat onvoldoende bleek, is besloten een aantal controles uit de programmatuur te verwijderen. Deze extra checks waren nodig om er zeker van te zijn dat het weigeren van ongeldige stembiljetten terecht gebeurt.

Falende systemen

Er waren veel problemen met het verwerken van de kiesbiljetten. Zo bleek het verwerken van computerbestanden zo moeizaam te gaan dat systemen vastliepen. Een verklaring daarvoor wordt in het proces-verbaal niet gegeven. Wel ontdekte een technicus dat het uitdraaien van een rapportage ervoor zorgde dat het verwerken weer op gang kwam. In totaal is dat drie keer gebeurd.

Een ander systeem begaf het tijdens de verkiezingen en moest worden herstart. Daartoe moest een verzegelde kluis worden geopend. Daarin stonden de computers met daarop een geheime sleutel. Die is bedoeld om het bestand waarmee een stembiljet aan een van de drie miljoen kiezers te koppelen is, kan worden ontcijferd.

Stemgeheim

Wie toegang heeft tot het bestand en ook nog de sleutel kan benaderen, kan dan ook het stemgeheim breken. Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, blijft onduidelijk. Wel staat dit haaks op uitspraken van de Waterschappen in een rechtszaak voor de verkiezingen. Daar werd expliciet beloofd dat niemand bij de sleutel zou komen en het stemgeheim veilig was. De rechter besloot vervolgens de verkiezingen niet te verbieden.

De software zelf is al langer onderwerp van discussie. Eerder werd al duidelijk dat er veel basale beveiligingslekken in de programmatuur zaten. Daarnaast werd er een onderzoek uitgevoerd door het beveiligingsbedrijf Fox IT op verzoek van staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Dat rapport veegde de vloer aan met het systeem en plaatste grote vraagtekens bij de kwaliteit van de versleuteling voor het stemgeheim.

Volgens protocol

In een reactie stelt de Unie van Waterschappen dat het aanpassen van de programmatuur tijdens de verkiezingen volgens protocol is. "Bij het wijzigen van de software is een notaris aanwezig geweest", stelt voorlichter Kees Meijer.

Hij benadrukt dat de aanpassingen volgens vooraf bepaalde protocollen is gebeurd. Na de wijzigingen is de programmatuur niet opnieuw gekeurd. Ook voor het openen van de kluis tijdens de verkiezingen zouden protocollen bestaan.

Voor het vrijgeven van programmatuur voor de waterschapsverkiezingen heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat goedkeuringsprocedures gemaakt. Voor zover bekend zijn die er niet voor het aanpassingen tijdens verkiezingen.

Goeddunken

"Waterschappen vinden dat ze software naar eigen goeddunken mogen aanpassen", zegt Rop Gonggrijp van de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet. Hij wil wel geloven dat er procedures zouden bestaan voor het openen van de kluis, maar niet voor het aanpassen van software. "Zoiets hoort nu eenmaal niet te gebeuren."

Kritiek

De Stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet is vanaf het begin bezorgd geweest over het stemgeheim. Zij bleef na de verloren rechtszaak onderzoek doen en vroeg alle relevante documenten op bij alle 26 waterschappen en de overkoepelende Unie van Waterschappen. Al werd het verslag naar alle 26 waterschappen gestuurd, toch bleken niet meer dan drie uiteindelijk het document terug te vinden om te openbaren.

De positie van de Waterschappen staat al langer ter discussie. In de politiek gaan stemmen op om de bestuurslaag op te heffen en elders onder te brengen. Ook is er al langer kritiek op de manier waarop de verkiezingen worden bezocht. De opkomst is historisch laag.