DEN HAAG - Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is oppervlakkig en onzorgvuldig geweest in zijn oordelen over de jeugdzorg in Nederland.

Dat schrijft minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) zaterdag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Brenninkmeijer had de jeugdzorg vorige week gedragsgestoord genoemd.

Volgens hem is de zorg in Nederland onverantwoord complex georganiseerd en hopeloos gefragmenteerd.

Representatief

Rouvoet stelt dat Brenninkmeijer zich baseerde op tendentieuze voorbeelden die niet representatief zijn.

De Ombudsman maakt daarnaast volgens Rouvoet ''een karikatuur'' van de medewerkers in de sector. Er valt nog een ''wereld te winnen'' geeft Rouvoet toe, maar aanleiding om een hele sector als gedragsgestoord weg te zetten is er in zijn ogen niet.

''Van de Nationale Ombudsman mag meer zorgvuldigheid worden verwacht.''

Brenninkmeijer wilde zaterdag niet reageren op de verwijten van Rouvoet, zo liet hij via zijn woordvoerder weten.

Provincies

Rouvoet heeft deze week met de provincies nieuwe afspraken gemaakt over de jeugdzorg. Zo kunnen jongeren die lichtere zorg nodig hebben, die volgend jaar sneller krijgen.

Ze hoeven niet meer mee te doen aan de ingewikkelde procedure die nu nodig is om vast te stellen op welke zorg ze precies recht hebben.

Het gaat om jeugdzorg waarvoor jongeren niet naar een instelling hoeven.

Verlagen

De provincies gaan zich de komende twee jaar inspannen om de groeiende vraag naar jeugdzorg in te dammen of zelfs te verlagen.

Met Rouvoet hebben ze ook afspraken gemaakt over het geld dat ze krijgen.

Dat bedraagt in 2010 en 2011 ruim 1,1 miljard euro per jaar, iets meer dan de provincies dit jaar voor deze zorg beschikbaar hadden. De provincies moeten het in principe met dit bedrag zien te rooien.