DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Onderwijs is tegen het instellen van systematisch 'tijdschrijven' in het onderwijs, zoals recent voorgesteld door de Onderwijsraad.

Plasterk zegt dat zaterdag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Tijdschrijven zou volgens de Onderwijsraad een oplossing zijn voor het probleem dat onderwijsinstellingen weinig inzicht hebben in de tijdsbesteding van docenten.

Niet doen, zegt Plasterk, die zijn officiële reactie aan de Tweede Kamer nog moet schrijven, maar in de Volkskrant alvast reageert.

Extra klus

''Ik ben er tegen dat leraren die toch al zoveel moeten, nu nog een extra klus in de schoenen geschoven krijgen.

Daarom zal ik het niet laten gebeuren dat ze moeten gaan tijdschrijven. Leraren hebben genoeg andere beslommeringen naast lesgeven, en op nog meer papier zit niemand te wachten'', aldus Plasterk.

Nuttig

Tegelijkertijd stelt Plasterk dat ''tijdelijk en met een helder doel'' tijdschrijven wel nuttig kan zijn.

Als een team leraren vindt dat er te veel tijd opgaat aan vergaderen of administratie, ''kan het een heel sterk instrument zijn om eens twee weken nauwkeurig bij te houden waar de tijd in gaat zitten'', aldus de minister. De leraren moeten dan wel zelf mede achter dat besluit staan.

Beoordeeld

Plasterk wil ook berichten tegenspreken dat de Onderwijsraad ervoor pleit dat leraren door hun eigen klas beoordeeld zouden moeten worden. ''Zoiets gaan we nooit doen.''

Wel kan een onderwijsinstelling lessen trekken uit tevredenheidsenquêtes onder leerlingen of studenten.

Als daaruit blijkt dat een docent systematisch laag scoort, kan daarop actie ondernomen worden. Maar enquêtes houden onder leerlingen van zes jaar heeft geen zin, aldus Plasterk.