DEN HAAG - Het kabinet vraagt werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies over de miljarden euro's aan bezuinigingen en hervormingen die nodig zijn om de overheidsfinanciën en de economie er weer bovenop te krijgen.

Dat blijkt uit de vrijdag vastgestelde adviesaanvraag aan de SER over het te voeren sociaaleconomisch beleid op de middellange termijn.

Ook wordt de sociale partners gevraagd hoe gewerkt kan worden aan een herstel van het vertrouwen.

''De uitdaging is om op korte termijn te voorkomen dat de economie verder wegzakt en om het langetermijngroeipotentieel te versterken. Daar staat tegenover dat er ingrijpende bezuinigingen en hervormingen nodig zijn'', aldus het kabinet in de adviesaanvraag.

Advies

Het middellangetermijnadvies wordt elke vier jaar gevraagd aan de SER en is doorgaans bedoeld voor een volgend kabinet. De raad is gevraagd om voor de zomer van 2010 te adviseren. In mei 2011 staan weer landelijke verkiezingen op de rol.

Het kabinet heeft eerder al topambtenaren gevraagd om op zoek te gaan naar bezuinigingen van 20 procent op diverse beleidsterreinen, die samen optellen tot 35 of 40 miljard euro.

Debat

De bedoeling is dat de resultaten in april beschikbaar zijn en dat het kabinet daarover nog voor de zomervakantie een debat heeft met de Tweede Kamer.

Het kabinet stelt in de adviesaanvraag aan de SER dat het zaak is om zo te bezuinigen en te hervormen dat tegelijkertijd een duurzame groei van de economie wordt versterkt.

''Hierbij moet rekening worden gehouden met het milieu en klimaat, de inkomensverdeling en de effecten voor de verschillende generaties.''

Zo heeft het kabinet al besloten de AOW-leeftijd te verhogen. Dat is niet alleen bedoeld om te bezuinigingen, maar ook om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Langer aan het werk

Omdat er straks steeds meer ouderen zijn ten opzichte van jongeren, moeten volgens het kabinet mensen meer en langer aan het werk om voorzieningen, zoals uitkeringen, zorg en onderwijs, betaalbaar te houden.