DEN HAAG - De overheid moet maatregelen treffen om te bereiken dat de Staatkundig Gereformeerde partij (SGP) vrouwen niet meer discrimineert.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, die onder meer adviseur is van het hoogste rechtscollege, is het eens met het gerechtshof in Den Haag. Het advies is dan ook deze uitspraak in stand te laten, liet de Hoge Raad vrijdag weten.

Eind 2007 bepaalde het hof al dat de Staat in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door de opstelling van de SGP ten aanzien van vrouwen te gedogen.

Vrouwen mogen wel lid worden van de politieke partij, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties in de partij bekleden.

Vooralsnog staat de uitspraak van de Hoge Raad over deze kwestie gepland op 26 februari.