NIJMEGEN - Het college van de gemeente Nijmegen gaat de komende maanden demissionair verder. Burgemeester Thom de Graaf is met de fractievoorzitters overeengekomen dat dit de beste oplossing is na de val van het college afgelopen woensdag.

Dat meldt de gemeente vrijdag.

In de praktijk betekent het dat de wethouders van coalitiepartijen GroenLinks, SP en PvdA de lopende zaken blijven behartigen, maar geen nieuwe beleidskeuzes meer maken.

De begroting die is behandeld tijdens de laatste raadsvergadering wordt wel overgenomen, inclusief amendementen.

''Dus ook de kwestie lastenverlaging waarover het college viel, moet worden uitgevoerd'', zo meldt een woordvoerder.

Verkiezingen

De Graaf heeft in gesprekken met de fractievoorzitters gewezen op het feit dat de tijd tot de verkiezingen erg kort is en het vormen van een nieuwe coalitie wellicht te veel tijd zou vergen.

In het overleg zeiden GroenLinks en SP liever een nieuw college te willen vormen dan demissionair verder te gaan.

De PvdA had zich dan terug moeten trekken omdat het de aanleiding vormde voor de breuk. Mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en D66 wilden dat echter niet.

Amendement

De PvdA-fractie diende dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement in over de onroerendzaakbelasting (ozb). De fractie wilde een veel lagere verhoging van de ozb dan het college.

De eigen wethouder Paul Depla steunde het college. Het amendement kreeg toch voldoende stemmen uit de oppositie en moest worden aangenomen.

Alle wethouders zullen hun werk afmaken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.