DEN HAAG - De PvdA in de Tweede Kamer is het oneens met partijgenoot minister Wouter Bos van Financiën over de haalbaarheid van Europese eisen om het begrotingstekort binnen vier jaar terug te dringen tot onder de afgesproken norm van maximaal 3 procent.

Dat bleek donderdag in een debat in de Tweede Kamer.

Bos noemde de eisen zoals de Europese Commissie die aan de 27 EU-lidstaten heeft gesteld ''redelijk evenwichtig, veeleisend en ambitieus''.

Zijn partijgenoten in de Kamer vinden de Brusselse eisen irreëel en vrezen dat ze het economisch herstel in de kiem zullen smoren. De PvdA zal de Kamer later donderdag in een motie om een uitspraak vragen.

Consequent

Bos plaatste bij zijn standpunt één grote maar: de economische groei moet de EU-landen wel in staat stellen de komende jaren de begrotingstekorten terug te dringen én de ''strenge en consequente'' regels moeten voor alle 27 lidstaten gelden.

Bos is tegen uitzonderingen voor bepaalde landen, want dan zakt volgens hem het hele voorstel in elkaar.

Volgens de minister bieden de regels, opgeschreven in het zogeheten groei- en stabiliteitspact van de Europese Unie, genoeg ruimte om minder te bezuinigen als het economisch herstel niet doorzet.

Half-comateus

De PvdA was ontevreden met die uitleg en sprak van ''irreële eisen''. Het pact is volgens PvdA-Kamerlid Paul Tang door de economische crisis toch al ''half-comateus''.

Het doel van een verbetering van het tekort van 0,75 procent per jaar vanaf 2011 om eind 2013 uit te komen op een tekort van maximaal 3 procent is volgens Tang onhaalbaar.

Rechtvaardig

De VVD gaf Bos complimenten en noemde de minister ''streng en rechtvaardig''.

Het CDA waarschuwde ook voor schade aan het economisch herstel als te snel wordt begonnen met bezuinigen, maar ging niet zo ver als de PvdA. CDA-Kamerlid De Nerée was het eens met de eis van Bos dat iedereen in Europa gelijk behandeld wordt.