DEN HAAG - De SGP is boos over een recente toespraak van staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs). Ze gedroeg zich daarin dom, dwaas, kwalijk en ongepast, vindt de partij van Bas van der Vlies.

Dijksma zei: ''Op school moet je mogen zijn wie je bent. In die zin is de school niet alleen de plek die fysieke veiligheid biedt; ook de geestelijke vrijheid dient er te worden beschermd."

"Op alle scholen zeg ik daarbij. Ook de islamitische en streng christelijke. Als kinderen daar bijvoorbeeld te horen krijgen dat het niet goed is om vrienden te zijn met mensen die niet gelovig zijn, kan dat niet door de beugel.''

Dat kon Dijksma niet maken, vindt de SGP: ''Met het op één hoop gooien van christelijke en islamitische scholen zet zij het christelijk onderwijs in een kwade reuk.''

Ongelovigen

''De staatssecretaris stelde dat op deze scholen geleerd wordt dat het niet goed is om vrienden te zijn met ongelovigen. De SGP vindt dit volledig ongepast, al was het maar omdat de burgerschapsproblemen die spelen op islamitische scholen, niet mogen worden geassocieerd met christelijke scholen.

Die functioneren al vanaf het ontstaan van de parlementaire democratie zonder problemen in het onderwijsbestel.''

Dijksma zei ook dat de rechtsstaat zwaarder weegt dan enige geloofsopvatting. ''Dom, want de vrijheid van godsdienst staat niet tegenover de rechtsstaat, maar is er onderdeel van'', aldus de SGP.

Verbazing

Op het ministerie is met verbazing gereageerd op de kwalificaties van de SGP, zegt een woordvoerder. ''We hebben het idee dat de SGP niet de hele speech heeft gelezen, terwijl men daar toch al meer dan een week de gelegenheid toe heeft gehad."

"In tegenstelling tot de SGP, maakt staatssecretaris Dijksma geen onderscheid tussen scholen op basis van geloof, maar beoordeelt ze scholen op het naleven van de wet. Dijksma gaat graag de inhoudelijke discussie aan met de SGP, maar laat de kwalificaties die worden gebruikt voor rekening van de SGP.''