AMSTERDAM - Politieke stromingen zonder leden zoals PVV en TON krijgen voortaan net als gewone partijen overheidssubsidie. Maar bij de verdeling van het geld blijft het aantal leden wel een rol spelen.

Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag op basis van een wetsvoorstel dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Het is straks niet meer nodig om minimaal duizend leden te hebben voordat men in aanmerking komt voor subsidie.

De manier waarop subsidie wordt toegekend, wordt echter wel afhankelijk van het aantal leden van een democratisch gekozen partij. Partijen met veel leden krijgen meer geld dan bewegingen zonder leden.

Als de PVV de huidige zetelaantallen in de peilingen daadwerkelijk binnenhaalt, dan krijgt de partij van Geert Wilders straks ongeveer een miljoen subsidie uit de pot van in totaal vijftien miljoen.

Openheid

Of de PVV het geld accepteert is nog de vraag. Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat partijen openheid geven over waar het geld van hun sponsors vandaan komt, maar dat is de PVV niet van plan.

Nu wordt de hoogte van de subsidie voor 65 procent bepaald door het aantal zetels in de Kamer en voor de rest door het ledental van de partij. Dat wordt 50-50, waardoor partijen met veel leden een betere behandeling krijgen.

In het wetsvoorstel komt volgens de krant ook een maximum te staan van vijftigduizend euro per gift per donateur. Nu is er geen maximum. Veel partijen hebben een lager plafond in gedachten omdat ze de schijn willen tegengaan dat er vaak giften boven de vijftigduizend euro binnenkomen.

Giften

Ook moeten giften volgens de plannen al bij een lager bedrag openbaar worden gemaakt. Nu is dat nog 4538 euro en dat zou 750 euro moeten worden. De Kiesraad, nu vooral verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen, moet op de naleving van de wet gaan toezien.

Mogelijk worden de plannen donderdag nog uit de doeken gedaan in het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) is daartoe uitgedaagd door Groenlinks-Kamerlid Femke Halsema.