AMSTERDAM – De provincies zijn als overheidslaag overbodig en kunnen daarom worden opgeheven.

Daarvoor pleit D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold tegenover NU.nl.

"Gedacht kan worden aan vier landsdelen", aldus Pechtold. Ook de waterschappen kunnen naar inzicht van D66 worden opgeheven.

Volgens Pechtold is door partijbelangen de bestuurlijke indeling sinds 1848 niet meer wezenlijk veranderd. “Partijen als CDA en PvdA bieden vanwege eigenbelang weerstand tegen vernieuwing. Daarom kiest dit kabinet voor stilstand.” 

Bureaucratie

Volgens de D66-leider is het nut van de provinciale bestuurslaag beperkt, zorgt deze voor onnodig veel bureaucratie en kost deze bovendien enorm veel geld. 

“Kijk naar de jeugdzorg. De minister maakt afspraken met de provincies, terwijl dat prima ook op gemeentelijk niveau zou kunnen”, stelt Pechtold. 

Bestuurlijke organisatie

Hij wil dat de bestuurlijke organisatie van Nederland wordt bekeken bij de brede heroverwegingen. Het opheffen van de provincies scheelt volgens de parlementariër honderden miljoenen per jaar. 

Hoeveel landsdelen er moeten komen en hoe deze er uit moeten zien kan Pechtold nog niet zeggen.

Hij zal zijn voorstel tot opheffen van de provincies dinsdagavond indienen bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken.