AMSTERDAM – De eerder dit jaar door minister Guusje Ter Horst (Binnenlandse Zaken) aangekondigde bezuinigingen op politie zorgen ervoor dat er minder blauw op straat is en moet daarom worden afgeblazen.

Dat eist SP-Kamerlid Ronald van Raak. Dinsdagavond zal hij er bij de coalitiefracties op aandringen dat ze hem steunen in zijn appel aan de minister om de motie-Kant uit te voeren.

Deze aangenomen motie dwingt de minister ervoor zorg te dragen dat de bezuinigingen op politie, 190 miljoen euro per jaar, niet ten koste gaan van het aantal agenten op straat.

"De minister moet vaststellen dat het gewoon niet kan", aldus Van Raak tegenover NU.nl. "Uit ons eigen onderzoek blijkt dat politiebureaus nu al sluiten en circa 700 vrijgekomen functies bij de politie worden niet meer opgevuld. Bovendien is er te weinig geld voor voldoende oefening en degelijk materiaal."

Werkdruk

Volgens Van Raak is de werkdruk bij de politie nu al hoog en wordt dit alleen maar erger. "Als er in de ondersteuning gesneden gaat worden zal dit weer tot gevolg hebben dat de agenten het papierwerk zelf moeten doen, in de avonduren."

Ook de korpsbeheerders (burgemeesters) waren aanvankelijk tegen de bezuinigingsoperatie. Zij becijferden dat dit tot 2014 zo'n 4000 banen zou kosten. Uiteindelijk gingen ze akkoord na toezeggingen van de minister dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van de bezuinigingen op de hoeveelheid blauw op straat.

Opvangen

Ter Horst stelt dat de korpsen efficiënter kunnen werken en bovendien hun eigen financiële reserves kunnen inzetten om de bezuinigingen op te vangen.

De SP'er stelt dat er geen onderzoek nodig is om te concluderen dat de politie zich geen verdere inkrimping van de budgetten kan permitteren. "De minister vraagt het onmogelijke van de agenten."

Cao

Directe aanleidingen voor de noodzaak van bezuinigingen zijn de dure politie-cao, waarover in voorjaar 2008 na veel gedoe een akkoord werd bereikt, en de uit de hand lopende overheidsfinanciën als gevolg van de economische crisis.

Vorige week riepen Nederlandse agenten, verenigd in het Platform Bezorgde Dienders, de minister een petitie aan om haar ertoe te bewegen de bezuinigingen te herzien. Zij stellen dat er door het beknibbelen op politie er een 'schijnveiligheid' ontstaat.

De rellen in Hoek van Holland noemden ze daarbij als voorbeeld. Hierbij viel een dode.