DEN HAAG - Het CDA wil een bovengrens stellen aan het salaris dat de rijksoverheid betaalt aan medewerkers die extern worden ingehuurd.

De Tweede Kamerfractie vindt dat externen bij de overheid maximaal 181.000 euro op jaarbasis mogen verdienen, naar het voorbeeld van de salarisnorm die is afgesproken voor de publieke sector.

CDA-Kamerlid Marleen de Pater heeft dat maandag bepleit tijdens een overleg met minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken.

De Pater vindt niet dat ministeries meer mogen betalen aan extern personeel uit het topsegment met het argument dat hogere bedragen nodig zijn om deze medewerkers binnen te halen. Dat gebeurt nu nog wel.

Nodig

Ter Horst is niet van plan een salarisplafond in te stellen voor alle medewerkers die de rijksoverheid extern inhuurt.

Soms is het nodig om duurder personeel in te huren, aldus de minister. Ze noemt als voorbeeld de financieel specialisten die minister Wouter Bos (Financiën) in de arm heeft genomen toen hij ABN Amro en de Nederlandse delen van Fortis nationaliseerde.

Daarnaast krijgen externen niet de volledige beloning die de overheid overmaakt, stelt Ter Horst. Een deel van het geld gaat op aan bijvoorbeeld de vergoeding voor het detacheringsbureau.