AMSTERDAM – De bescherming van natuur en milieu is in Nederland te ver doorgeslagen en staat daarmee overheden en ondernemers in de weg.

Dat stelt VVD-Kamerlid Charlie Aptroot tegenover NU.nl. Hij dringt er daarom donderdagmiddag bij de behandeling van de crisis- en herstelwet op aan dat milieu- en natuurwetgeving structureel wordt versoberd.

Vooral de Natuurbeschermingswet en de aanwijzing van Natura 2000-gebieden zijn volgens Aptroot ‘rampzalig’. “Deze gedrochten moeten op korte termijn fors worden aangepast. Provincies en gemeenten en ondernemers pikken het terecht niet langer”, stelt Aptroot.

“We hebben nu de kans om hier iets aan te doen, laten we dan ook doorpakken.”

Natura 2000-gebieden zijn naar Europese regels vastgestelde plaatsen, waarbij de natuur en biodiversiteit worden beschermd. Volgens de VVD staan deze regels bouwprojecten in de weg.

Belangengroepen

De VVD-parlementariër vindt dat belangengroepen te veel invloed hebben op overheidsprojecten en initiatieven van ondernemers. “Daarom moet inspraak beperkt worden tot direct belanghebbenden.”

Ook wil Aptroot de verplichte bewijslast bij vergunningaanvragen dat activiteiten niet ten koste mogen gaan van de omgeving verdwijnt. “De overheid moet zelf waken over de natuur, je kunt ondernemers niet verantwoordelijk maken voor alles wat iedereen doet in zijn omgeving.”

Aptroot en zijn fractiegenoot Janneke Snijder zullen donderdagmiddag voorstellen doen om de Natuurbeschermingswet en Natura 2000 op de schop nemen.

Recessie

Met de crisis- en herstelwet wil het kabinet Nederland uit de recessie wil helpen. Doel van de crisiswet, die op 1 januari 2010 moet ingaan, is woningbouw en wegenaanleg te versnellen, naast projecten voor windmolenparken, stations en sluizen. Het gaat om bijna zestig projecten, waaronder de A4 Midden-Delfland en de IJ-oevers.

Deskundigen hebben een maand geleden tijdens een hoorzitting de Kamer gewaarschuwd dat er veel haken en ogen zitten aan de wet.

Die zou daardoor eerder tot vertraging dan versnelling van de bewuste projecten leiden. Werkgevers en regionale overheden waren juist positief. De Raad van State was al eerder kritisch over het verwachte werkgelegenheidseffect.