DEN HAAG - Eindelijk krijgt de oppositie donderdag de gelegenheid om premier Jan Peter Balkenende en minister Wouter Bos (Financiën) aan de tand te voelen over de manier waarop de AOW-leeftijd verhoogd wordt van 65 naar 67 jaar.

Vorige week stond er al een debat gepland, maar toen wilden Balkenende en Bos tot ontsteltenis van de oppositie niet naar de Kamer komen.

Zij vonden dat het debat beter met de inhoudelijk verantwoordelijke bewindslieden van Sociale Zaken kon worden gevoerd. Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zijn er vandaag overigens ook bij.

Vakbonden van de FNV en CNV houden voor het Kamergebouw een stil protest. Ze willen meer keuzevrijheid om met 65, 67 of 70 jaar te stoppen met werken.

Oppositiepartijen SP en PVV zijn tegen een hogere AOW-leeftijd. VVD, GroenLinks en D66 zijn wel voor, maar bekritiseren fel de manier waarop het kabinet dat wil doen.

In het kabinetsvoorstel, dat in nauw overleg met coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie tot stand kwam, gaat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Verder zijn er plannen om zware beroepen te ontzien.

Protestacties