DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) houdt de mogelijkheid open dat het kabinet kiest voor een leenstelsel voor studenten in plaats van de huidige studiefinanciering.

Hij liet zich woensdagavond tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting niet verleiden tot een uitspraak waarmee hij de studiefinanciering bij de 'brede heroverweging' uit de wind zou houden.

Een leenstelsel is wel degelijk een van de varianten die de werkgroep die de onderwijsuitgaven moet bestuderen, aan het kabinet kan aanbieden.

Het is dan aan het kabinet om de kiezen. Plasterk wilde de mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluiten. In de Kamer lijkt er steeds minder weerstand te bestaan.

Motie

De VVD diende woensdagavond laat nog een motie in om het geld dat vrij zou komen door de invoering van een leenstelsel, te besteden aan hoger onderwijs. Het mag dus geen bezuiniging opleveren.

Plasterk bestreed dat er zonder meer 20 procent op onderwijs bezuinigd zal worden. De heroverweging kan ook leiden tot meer geld voor het één, ten koste van iets anders.

De bewindsman beloofde verder de heroverwegingscommissie voor onderwijs te vragen ook alle subsidies en fondsen mee te nemen in haar werk. In fondsen en subsidies gaat 923 miljoen euro om.