DEN HAAG - Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten ook hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor het Nederlandse parlement.

Op die manier komen ze op gelijke voet te staan met de andere burgers van het Koninkrijk. Naar schatting gaat het om 210.000 kiezers.

Dat staat in een advies dat drie deskundigen woensdag in Den Haag hebben gepresenteerd.

Staatsbugers

Het drietal heeft in opdracht van de verschillende parlementen binnen het Koninkrijk gekeken naar zwakke punten in de democratie.

De commissie vindt het voornaamste probleem dat de inwoners van de Antillen en Aruba weliswaar Nederlands staatsburger zijn, maar geen stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. Sinds kort mogen ze wel meedoen aan verkiezingen voor het Europees Parlement.

Gemeenten

De bedoeling is dat de Nederlandse Antillen op 10 oktober volgend jaar worden opgeheven. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden dan bijzondere gemeenten van Nederland, hetgeen de inwoners stemrecht geeft bij Tweede Kamerverkiezingen.

Curaçao en Sint Maarten gaan zelfstandig verder. Inwoners van deze twee eilanden kunnen, evenals burgers van Aruba, niet naar de stembus voor Kamerverkiezingen in Nederland.

De commissie concludeert dat het vrij eenvoudig is om ook de inwoners van die drie eilanden actief stemrecht te geven voor Tweede Kamerverkiezingen. Daartoe hoeft alleen de Kieswet gewijzigd te worden.

''Deze kiesrechtuitbreiding voor de Tweede Kamerverkiezingen onderstreept dat het Koninkrijk één staatsburgerschap kent: het Nederlandschap'', aldus de commissie. De drie deskundigen benadrukken dat het Nederlandse parlement wetten maakt die ook gelden voor de overzeese eilanden.

Eerste Kamer

Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten ook kunnen deelnemen aan de indirecte verkiezing van de Eerste Kamer, vindt de commissie. De Statenleden van de drie eilanden zouden daartoe kunnen meestemmen over de samenstelling van de Senaat.

De commissie heeft ook nog eens gekeken naar de mogelijkheid om een Koninkrijksparlement op te richten. Voor een oplossing in die richting lijkt echter weinig draagvlak te bestaan.

De commissie zelf noemt de investeringen die nodig zijn voor zo'n parlement ''disproportioneel en daarom niet verantwoord''. Bovendien zou een Koninkrijksparlement ''vooral topzwaar'' worden.