DEN HAAG - Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft harde kritiek op de parlementaire pers, maar ook op haar collega-Tweede Kamerleden. Ze uitte die woensdag in de tweede Lunshoflezing.

Journalisten en politici zijn volgens haar te veel uit op scoren en op publiciteit, terwijl gewoon verslag doen van debatten en uitleggen wat er gebeurt in de Tweede Kamer, wordt verwaarloosd.

Verbeet ziet in de media-aandacht voor Den Haag ontwikkelingen ''die de burger en dus de democratie niet ten goede komen."

Wedstrijd

"Sterker nog: die de burger iets heel belangrijks onthouden. Namelijk het antwoord op de vraag: wat is er vandaag nou precies gebeurd in Den Haag? (-) Voor het antwoord op die vraag heb je geen journalisten nodig die vooral leuk willen zijn, die er vooral een spannende wedstrijd van willen maken.''

De pers gaat er volgens haar ten onrechte van uit dat een wedstrijd is wat de kijker wil. Omdat de pers tegenwoordig niet meer zou uitleggen wat er gebeurt op het Binnenhof, plaatst de afdeling voorlichting van de Kamer tegenwoordig zelf korte verslagen van debatten op internet.

Verbeet zegt ook dat het van belang is dat media oudere, gezagvolle journalisten hebben in de Tweede Kamer. Nu is de doorstroming volgens haar wel érg groot.

Democratie

Verbeet zegt verder dat het voor de democratie van groot belang is dat de burger goed wordt geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt volgens haar dat de meeste kiezers die geen vertrouwen hebben in de politiek, hun oordeel baseren op aperte onjuistheden.

''Negatieve oordelen zijn kennelijk overtuigender dan positieve en zo verliezen uiteindelijk ook positief gestemde burgers hun vertrouwen in Den Haag. Voor mij is dat een onverteerbare gedachte'', aldus Verbeet.

''Het mag niet zo zijn dat burgers door dat gebrek aan informatie hun vertrouwen in de politiek verliezen, of in de democratie als staatsvorm. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de politiek en de pers.''