DEN HAAG - De Tweede Kamer wil meer grip op de kosten die Defensie maakt voor de aanschaf van nieuw materieel of andere projecten.

Er zijn te vaak grote verschillen tussen de ramingen en de werkelijke kosten, vinden CDA, PvdA, SP en VVD. Ze hekelen ook dat ze daarover vaak in een laat stadium worden ingelicht.

Dat bleek maandag tijdens een overleg over defensiematerieel met staatssecretaris Jack de Vries (Defensie). Zo is de Kamer hevig geschrokken van de meerkosten van een marinefregat (JSS) van 98,5 miljoen euro.

In september was er nog geen sprake van wijzigingen. De SP noemt het onacceptabel laks dat De Vries de hogere kosten verzweeg, de PvdA vindt het arrogant. De fracties vragen opheldering over de hogere kosten.

Het CDA vindt dat Defensie realistischer moet begroten en wil dat er transparante afspraken komen over tussentijdse aanpassingen van wensen en eisen. Die afspraken moeten goed bewaakt worden.

De PvdA en SP pleiten voor een systeem waarbij een project wordt herzien of stopgezet zodra de overschrijding boven een bepaald percentage komt. Zo'n wet is er al in de Verenigde Staten.

Speer

De partijen zijn ook uiterst kritisch over het automatiseringsproject Speer, dat al jaren loopt en een paar honderd miljoen euro kost.

Speer moet ervoor zorgen dat de administratie van financiën, personeel en materieel gestroomlijnd worden. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink vroeg De Vries wanneer Speer is mislukt en welke politieke consequenties hij daaraan verbindt.

De partijen zijn het ook niet helemaal eens met de bezuinigingen die De Vries heeft voorgesteld. De VVD is het totaal oneens met de bezuiniging op het onderzoeksinstituut TNO van 22 miljoen euro de komende jaren.

Kamerlid Arend Jan Boekestijn wees erop dat TNO geen verspilling is, omdat het nieuwe technieken onderzoekt om de veiligheid van militairen te verbeteren.