BRUSSEL - Europees Commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) heeft de indruk dat partijpolitieke overwegingen bij het kabinet ervoor zorgen dat ze niet wordt voorgedragen voor een tweede termijn in Brussel.

Ze zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

Kroes is lid van de VVD. Het kabinet lijkt aan te sturen op een CDA'er als volgende Nederlandse eurocommissaris, of, als premier Jan Peter Balkenende EU-president wordt, een PvdA'er.

Kroes wil graag nog vijf jaar in Brussel blijven, maar alleen op haar huidige post. Volgens haar is het niet uitgesloten dat Nederland die opnieuw krijgt.

''Regeringen van diverse lidstaten hebben mij laten weten dat ze het zeer op prijs zouden stellen als ik blijf.'' Dat een eurocommissaris twee termijnen dient op dezelfde post, is weliswaar niet gebruikelijk, maar ook niet uitgesloten, aldus Kroes.

Crisis

De economische crisis is volgens haar een extra reden om niet van commissaris te wisselen.

Kroes onderstreepte dat haar portefeuille Concurrentie voor Nederland van groot belang is. Zij moet er onder meer op toezien dat EU-lidstaten hun eigen bedrijfsleven niet bevoordelen met oneigenlijke staatssteun. Objectiviteit is daarbij een doorslaggevende eigenschap.

Landsbelang

Kroes bespeurt overigens bij sommige van haar collega's in de Europese Commissie ''een tendens aan het eind van de rit'' om het daarmee niet meer zo nauw te nemen en het landsbelang voorop te stellen.

De VVD-politica herhaalde zondag nog eens dat ze niet beschikbaar is voor een rol in de nationale politiek. Uit opiniepeilingen blijkt dat veel Nederlanders haar graag als premier zouden zien.