DEN HAAG - Het kabinet stemt nog niet in met het kostbare plan van Almere voor een spoorverbinding via het IJmeer die de stad moet verbinden met Amsterdam.

Het kabinet wil en kan hier alleen mee instemmen als er een haalbaar plan ligt, bleek vrijdag na de ministerraad. Almere krijgt twee jaar de tijd om het plan verder te ontwikkelen.

Eerder bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat deze IJmeerlijn, die zeker 4,3 miljard euro kost, volgens plannen zwaar verliesgevend zou zijn.

Werkmaatschappij

Er komt nu een werkmaatschappij om de plannen verder uit te werken. Daarin zijn ook het Rijk, Amsterdam, Flevoland, Noord-Holland en private partijen vertegenwoordigd.

Deze werkmaatschappij moet ervoor zorgen dat de kosten van de plannen flink omlaag gaan. In 2012 wordt er een definitief besluit genomen.

Volgende fase

Wethouder Adri Duivesteijn (Wonen) van Almere spreekt vrijdag in een eerste reactie van ''een volgende fase''. Volgens hem gaat de stad twee jaar verder werken aan de plannen. De IJmeerlijn hoeft er volgens hem pas in de periode 2020-2025 te liggen.

Almere krijgt wel een volwaardige hogeschool. De ministeries van Onderwijs en VROM trekken eenmalig 20 en 17 miljoen euro uit voor het plan van Almere en Hogeschool Windesheim om het hoger onderwijs in Flevoland van de grond te krijgen.

Stadscentrum

Ook de provincie en Almere zelf dragen bij. Daarnaast investeert het kabinet 46 miljoen in de uitbreiding van het stadscentrum rond het Weerwater.

Het kabinet wil dat Almere de vijfde stad van het land wordt. Uitbreiding vindt plaats in westelijke richting. Almere wil tot 2030 60.000 nieuwe woningen bouwen.

Geen besluit

De Kamers van Koophandel (KvK) Gooi-, Eem- en Flevoland en Amsterdam zijn er niet blij mee dat het kabinet geen besluit heeft genomen over het plan voor de IJmeerlijn.

De groei van de regio's loopt een vertraging op door het uitblijven van een beslissing door het kabinet, aldus de KVK's in een reactie op het uitblijven van een besluit.

De nieuwe spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam zou een kwaliteitssprong voor Almere en de gehele Metropoolregio Amsterdam betekenen, zeggen de KvK's.

Zij vinden dat nu een besluit nemen noodzakelijk is omdat Amsterdam zakt op de internationale ranglijsten als gunstige vestigingsplaats. De crisis mag volgens hen geen excuus zijn om langetermijninvesteringen uit te stellen.