DEN HAAG - Nederlandse ambassades of consulaten zullen in de toekomst vaker 'nee' moeten verkopen tegen mensen die er aankloppen.

Gedacht kan worden aan minder bezoeken aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen of het beperken van hulp aan mensen die in het buitenland in problemen komen.

Dat staat in een brief die minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verhagen moet 391 voltijdbanen schrappen op zijn ministerie en wil een kwart daarvan weghalen bij de buitenlandse posten.

Daarbovenop komt de al eerder aangekondigde rijksbrede studie naar mogelijkheden om 35 miljard euro te bezuinigen vanwege de economische crisis.

Vertegenwoordigingen

Verhagen maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de Nederlandse vertegenwoordigingen onder de loep te nemen en te kijken of het efficiënter kan. Hij kondigde vooralsnog geen sluitingen van posten aan.

Hij wil meer inzetten op ''economische diplomatie'' voor het Nederlandse bedrijfsleven in landen als China, Brazilië, India, Rusland en Polen. Hij zal daarvoor ook bij zijn collega's aankloppen, bijvoorbeeld bij Economische Zaken.

Samenwerking

Daarnaast zet hij in op meer samenwerking met andere landen, bijvoorbeeld door kantoren te delen.

Verhagen verwacht niet dat de binnenkort op te richten Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) van de EU de eerste jaren al taken van de ambassades en consulaten kan overnemen. Hij wil om strategische redenen wel zorgen dat er Nederlandse ambtenaren komen te werken.

Nederland telt momenteel 160 diplomatieke vertegenwoordigingen, 340 honoraire consulaten en vijftig gespecialiseerde kantoren van andere ministeries.

In totaal werken er 2280 lokale medewerkers en 1475 uitgezonden Nederlandse ambtenaren, onder wie 375 medewerkers van andere ministeries.