DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings overweegt zwaardere eisen te stellen aan jonge tractorbestuurders. Hij wil ook kijken naar een lagere maxiumumsnelheid van 40 kilometer per uur voor landbouwtrekkers.

Dit zegde Eurlings donderdag toe in de Tweede Kamer die zijn voorstel besprak om bijvoorbeeld een rijbewijsplicht voor tractorchauffeurs in te voeren. Maar 16- en 17-jarigen zijn daarvan vrijgesteld zolang ze niet harder dan 25 kilometer rijden.

Daarover valt de Kamer, ook omdat volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) jonge tractorrijders zich niet vanzelfsprekend veilig in het verkeer gedragen.

Eisen

De bewindsman denkt aan aanvullende eisen voor het bestaande verplichte trekkerscertificaat voor deze leeftijdsgroep. Dat bewijs staat niet hoog aangeschreven.

''Een onbenullig certificaat. Je krijgt het bijna cadeau'', zei CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Eurlings zal overleggen met de landbouwsector en VVN. Binnen een half jaar komen er concrete voorstellen.

Kenteken

Eurlings keerde zich tegen onder andere de regeringsfracties PvdA, ChristenUnie en ook GroenLinks die willen dat tractoren een kenteken krijgen. Hij herinnerde eraan dat de Kamer enkele jaren geleden nog een motie tegen zo'n kentekenplicht aannam.

''Zonder kenteken is handhaving niet mogelijk'', aldus Lia Roefs (PvdA), die zich beriep op steun van de politie. Volgens de minister betekent dat echter een lastenverzwaring van ruim 53 miljoen euro. Per boerenbedrijf zou het gaan om ruim 660 euro.

Voor het B-E-rijbewijs dat hij verplicht wil stellen voor bestuurders van tractoren die harder dan 25 kilometer willen rijden, is dat maximaal 130 euro. Maar Eurlings beloofde de bedragen nog eens na te lopen.

Maximumsnelheid

De aanwezige fracties waren het verder eens met de agrarische sector dat de maximumsnelheid voor tractoren optrekken tot 45 kilometer geen goed idee is. Volgens de Europese regels moeten zij dan aan een dure digitale tachograaf.

Volgens Eurlings wil hij de snelheidslimiet gelijktrekken met die voor bromfietsers. Hij beloofde de sector echter te raadplegen.

De Kamer schortte daarna haar oordeel over zijn voornemens op, waarmee hij het aantal slachtoffers in het landbouwverkeer wil terugdringen. Jaarlijks vallen er gemiddeld zeventien doden door ongelukken met tractoren.