DEN HAAG - Een grote militaire inzet in Afrika. Het is al lang een wens van de PvdA en zeker van PvdA-minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking).

Ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben de mogelijkheden al bekeken, bleek woensdag. De coalitiepartijen zijn verdeeld.

De twee departementen kwamen woensdag met een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van een bericht in het AD.

Daarin werd gesteld dat Koenders een geheim onderzoek liet doen naar zo'n missie. Het departement ontkende dat. De ambtelijke notitie is nog niet overlegd en er is nog geen besluitvorming over geweest.

Gevoelig

Het onderwerp ligt gevoelig op Buitenlandse Zaken. Zo moest de korte verklaring over de kwestie ook nog langs minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), die nu de koningin vergezelt in Mexico. Verhagen ziet het liefst een langer verblijf van Nederlandse troepen in Afghanistan.

Een Kamermeerderheid wil dat de troepen uit Uruzgan vertrekken. Het kabinet zal waarschijnlijk nog dit jaar een besluit nemen over een mogelijke Nederlandse rol na 2010.

Op slot

Bij regeringspartij CDA en de VVD gaan de handen niet op elkaar voor een missie in Afrika. CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp: ''Leg dat stuk in een la, doe die la op slot en haal het er pas uit als u een besluit heeft genomen over de inzet in Afghanistan na 2010''.

VVD-Kamerlid Aren Jan Boekestijn is ook kritisch. Hij vindt dat Nederland meer vitale belangen heeft in het Midden-Oosten dan in Afrika met zijn falende staten. De oplossing moet volgens hem niet militair maar politiek worden gezocht.

Logisch

De overige twee regeringspartijen PvdA en ChristenUnie, en GroenLinks zijn minder afwijzend. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam vindt het ''volstrekt logisch'' dat ambtenaren verkennen wat na 2010 mogelijk is.

Hij is ook blij dat ze kijken of Nederland kan meedoen aan VN-missies zonder op te trekken met NAVO-partners of andere EU-landen. Dat gebeurt nu alleen bij kleinere missies.

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie wijst erop dat Afrika het armste continent is, vooral het deel ten zuiden van de Sahara.

Weinig zin

''Wij wachten een voorstel van het kabinet af en zullen ook rekening houden met de capaciteit van de krijgsmacht.'' Voordewind is niet voor deelname aan grotere VN-missies als daar geen EU- of NAVO-partners bij betrokken zijn.

GroenLinks staat open voor een discussie over aansluiting bij militaire missies van de VN of de EU in Afrika, mits die ook tot taak hebben de burgerbevolking te beschermen.

Volgens Kamerlid Mariko Peters van die partij heeft het weinig zin militairen te sturen als je niet ook serieus diplomaten inzet. Verder vindt ze dat de huidige missies in Afrika, zoals in Tsjaad en Somalië, te weinig aan structurele politieke oplossingen werken.