DEN HAAG - Tweede Kamerlid Rita Verdonk van Trots op Nederland (TON) wil uitstel van de begrotingsbehandeling van Justitie, omdat zij is gestuit op mogelijk foute informatie.

Verdonk maakte woensdag in Goedemorgen Nederland bekend dat ze een verzoek tot uitstel heeft neergelegd bij Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Het begrotingsdebat met minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zou volgens de huidige planning woensdag om 10.15 uur beginnen.

Verdonk heeft volgens haar woordvoerder ontdekt dat in de begrotingsstukken die zij als Kamerlid heeft gekregen, de kosten voor de opvang van immigranten lager worden ingeboekt dan in de stukken die aan de pers en het publiek zijn verstrekt.

Zij wil eerst opheldering over welke cijfers correct zijn, voordat het debat begint. Bovendien wil zij weten of er niet meer fouten staan in de begroting van Justitie.

Ook vraagt ze premier Jan Peter Balkenende hoe het zit met de juistheid van begrotingsstukken van andere ministeries die de Kamer heeft gekregen.

Volgens een woordvoerder van Verbeet moet Verdonk voorafgaand aan het debat een ordevoorstel doen aan haar collega-Kamerleden als ze uitstel wil. Hij wees erop dat de Kamer zelf gaat over de planning.

Verdonk kondigde verder aan dat afhankelijk van de reactie van Hirsch Ballin op de verschillen in de begrotingsstukken, zij juridische stappen en/of een motie van wantrouwen overweegt tegen de minister.

Volgens haar woordvoerder is de kans dat Verdonk wel een motie van wantrouwen indient, groter dan dat ze het niet doet.

Samen met de PVV zegde het TON-Kamerlid in september al een keer het vertrouwen op in Hirsch Ballin na de vlucht van vrouwenhandelaar Saban B. tijdens een schorsing van diens hechtenis.

Tijdens de begrotingsbehandeling zullen de minister en de staatssecretaris ook weer aan de tand worden gevoeld over de wijze waarop ze de behandeling van verlofaanvragen van gedetineerden willen verbeteren.

Al eerder hadden ze toegezegd dat verlofaanvragen straks beter worden beoordeeld op basis van de persoonlijke omstandigheden en dat dit onder wordt gedaan door gevangenisdirecteuren in plaats van rechters.