AMSTERDAM – Het wordt voor samenwoners niet verplicht om zich te laten registreren bij de notaris om in de voordeligste tariefgroep voor erfbelasting te vallen.

Een voorstel van D66 om dit plan uit het voorstel voor de nieuwe successiewet te halen, kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris De Jager (Financiën) wil dat de voordeligste tariefgroep voor successierecht, de belasting op erfenissen, enkel geldt voor gehuwden, geregistreerde partners en geregistreerde samenwoners.

Volgens D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya mag de overheid niet bepalen hoe mensen willen samenwonen en diende een amendement in om stellen die al vijf jaar samenwonen te ontzien.

De gezamenlijke huishouding zou moeten blijken uit de gemeentelijke basisadministratie.

Nauwelijks voordelen

De staatssecretaris stelt dat het voorstel van D66 nauwelijks voordelen oplevert, omdat een gang naar de notaris toch nodig is voor een testament.

De PvdA laat tegenover NU.nl weten toch voor het amendement van D66 te stemmen, maar niet om principiële redenen.

"Flauwekul wat D66 zegt over 'juridisering van de liefde'. Dit gaat niet over liefde, maar over belastingen en bureaucratie", aldus PvdA-Kamerlid Paul Tang.