DEN HAAG - Grote fracties in de Tweede Kamer zullen woensdag het begrotingsdebat van het ministerie van Justitie aangrijpen om aandacht te vragen voor het tanende vertrouwen in de rechtsstaat.

De oppositiepartijen SP en VVD maken zich zorgen over de gevolgen van een reeks incidenten, zoals de vlucht van veroordeelde mensenhandelaren.

Regeringspartij PvdA wil dat meer werk wordt gemaakt van straffen op maat, zodat criminelen minder in herhaling vallen. Tweede Kamerlid Ton Heerts wil dat de rechtbank na een veroordeling desnoods tijd neemt voor onderzoek naar de beste straf voor een crimineel.

''Hoe raken we die gozer het hardst?'' Die vraag moet volgens hem beantwoord worden.

Daarbij moeten ook meer voorwaardelijke straffen worden ingezet, zodat een veroordeelde na zijn vrijlating niet opnieuw in de fout gaat. ''Er zijn veel maatregelen aangekondigd, maar er gebeurt nog te weinig'', vindt Heerts.

Recidive

De coalitiepartij wil recidive terugdringen om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. SP en VVD vinden dat er een einde moet komen aan incidenten bij justitie en politie die het vertrouwen ondermijnen.

Het resultaat van strenger straffen verbleekt door fouten van het Openbaar Ministerie (OM) en rechtbanken, aldus SP-Kamerlid Arda Gerkens. Bovendien blijven moeilijke zaken, zoals mensenhandel en kinderporno, volgens haar liggen omdat er te weinig rechercheurs zijn.

Fred Teeven

Ook liberaal Fred Teeven ergert zich aan misstappen die het vertrouwen onder burgers ''totaal wegnemen''. ''Het ene incident volgt op het ander. Volgens mij heeft de minister van Justitie totaal geen zicht op problemen in de uitvoering.''

De VVD wil een oplossing voor concrete pijnpunten, waaronder de vlucht van mensenhandelaar Saban B. en flitsagenten die zelf de maximumsnelheid fors overschrijden.

Komen de bewindslieden van Justitie niet met een oplossing, dan zal Teeven zelf voorstellen doen om de problemen uit de weg te ruimen. Zo moeten agenten die te snel rijden weer 'echt' politiewerk verrichten, zoals aangiftes opnemen.

Veiligheid

Het CDA zal woensdag waarschuwen dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. CDA'er Sybrand van Haersma Buma wil bijvoorbeeld niet dat de daling van criminaliteit straks stokt. Dat kan worden voorkomen door doelmatiger te werken, denkt hij.

Van Haersma Buma wil ook overbelasting van het rechtelijk systeem tegengaan. Daarom zouden mensen zich minder eenvoudig moeten kunnen verzetten tegen een besluit van het OM om een zaak niet op te pakken.

Strafvervolging

Veelvuldig proberen slachtoffers alsnog strafvervolging af te dwingen. Dat belast het justitieel apparaat, zeker omdat uiteindelijk vaak wordt geconcludeerd dat het OM een strafzaak terecht laat rusten.

Kosten wil het CDA besparen bij de rechtshulp. Verdachten die worden vrijgesproken, kunnen advocatenkosten in rekening brengen. Een verdachte die een dure advocaat inschakelt maakt meer kosten dan iemand die een sociaal advocaat neemt.

Het CDA wil de vergoeding van sociaal raadslieden tot uitgangspunt maken.