DEN HAAG - De regels voor leerlingen met een zogenoemde rugzakfinanciering gaan op de schop. De huidige aanpak biedt volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) te weinig mogelijkheden voor maatwerk, zo laat ze maandag de Tweede Kamer weten.

Een leerling die nu extra ondersteuning nodig heeft, moet daarvoor nog een indicatie krijgen. Die verplichting vervalt en daarmee verdwijnt gelijk een lange, ingewikkelde procedure die moet worden doorlopen.

Dijksma wil dat het beschikbare geld flexibel kan worden gebruikt. Het bedrag per leerling ligt niet langer vast, scholen bepalen voortaan in overleg met de ouders hoe het geld wordt besteed.

Scholen die de meeste zorg verlenen, krijgen daardoor vanaf augustus 2012 ook het meeste geld, aldus Dijksma.

Passend onderwijs

Voor het zogeheten passend onderwijs is jaarlijks ruim twee miljard euro beschikbaar. Daarvan komt nu te weinig in de klassen terecht: leerlingen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd de hulp die nodig is, docenten hebben nog steeds te weinig steun in de klas bleek eerder uit een inventarisatie.

Het kabinet wil dat dit verandert en dat er vooral meer 'handen' in de klas komen.