AMSTERDAM - Minister Plasterk begrijpt de ophef over het vrijgeven van het collegegeld voor een tweede studie niet.

"Het gaat meestal maar om een master erbij, dus 1 of 2 jaar extra. Je hebt dus al een hele studie afgerond, voor laag collegegeld", aldus de minister in een vraaggesprek met NU.nl.

"Als je nou een jaar hoger collegegeld betaalt, dan kost je dat 4000 euro meer. Die kun je lenen en dan over een periode van 15 jaar terugbetalen. Jongens, als je zo gemotiveerd bent, waar hebben we het over?"

Er is veel kritiek vanuit de studenten op het onlangs in de Tweede Kamer aangenomen plan van Plasterk.

Zo hebben diverse politieke jongerenorganisaties samen met de Landelijke StudentenVakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de website Stop Plasterk in het leven geroepen om handtekeningen te verzamelen tegen het voorstel.

Eerste Kamer

Ondanks dat het plan is goedgekeurd door de Tweede Kamer laten de jongerenorganisaties het er niet bij zitten. Zij proberen om via de Eerste Kamer de wet alsnog ongedaan te maken.

Plasterk is het niet eens met de kritiek van studenten dat hij te weinig doet aan het stimuleren van de kenniseconomie in Nederland.

"De doelstelling dat de helft van de mensen hoger onderwijs geniet, halen we. We zitten nu op 47 procent en liggen dus prima op schema."