AMSTERDAM - De zogeheten Mandometer doet binnenkort ook haar intrede in Nederland. De Zweedse computer is bedoeld om anorexia- en boulimiapatiënten via een weegschaal weer normaal te laten eten. De Mandometer werpt haar vruchten af.

In Zweden werpt de Mandometer haar vruchten af. "Vijfenzeventig procent van de behandelde patiënten wordt beter of valt minder snel terug in het oude eetpatroon", beweert psycholoog Jan van Driel.

Tijdens de maaltijd houdt de computer bij hoevel de patiënt eet. De patiënt geeft aan hoe vol zij zich voelt. De Mandometer geeft vervolgens aan of zij te snel of juist te langzaam eet. Vele honderden meisjes in Nederland lijden aan anorexia of boulimia.